Ledarskapsutbildning, ledarskapskurs

Ledarskapsutbildning/ledarskapskurs

Att vara en skicklig ledare är ofta en egenskap som utvecklas med tiden. Dock kan somliga äga denna fördel redan från start även om den måste finputsas med jämna mellanrum. En ledare kan innebära en chefsposition eller en medarbetare som tar kommandot över ett projekt eller liknande och vem det än må vara så fordras det handlingskraftighet och en kommunikationsförmåga för att tillgodose kollegornas och medarbetarnas behov. Samtidigt gäller det att anpassa sig efter den för tillfället rådande situationen och ta hänsyn till omständigheter som kompetens, personligheter och drivkrafter.

För att få lite hjälp på traven i konsten att leda andra människor, så finns det idag olika ledarskapsutbildningar som går att ta. Här har vi samlat värdefull information som kan vara till nytta för dig som funderar över en sådan kurs/utbildning.

Vad ingår i en ledarskapsutbildning?

Innehållet i en ledarskapskurs kan variera men i grund och botten rör det sig ändå om samma principer. Ofta varvar man praktiska övningar med teoretiska exempel som läsning och utvärderingar, vilket gör att kurserna blir mer intressanta och mindre enformiga. Att medverka i en ledarskapsutbildning brukar således både bidra till nya sociala kontakter och samtidigt gynna ens egna kompetens – en värdefull punkt att lägga till sitt CV.

Deltagarna får möjlighet att utveckla sina kunskaper i ett antal iscensatta moment och framtidsscenarier för att konfronteras med diverse situationer och olika människor. Detta gör att man med fördel får tillfälle att prova på att hamna i olika dilemman och därmed lär sig att handskas med dem på rätt sätt.

Längderna på kurserna kan också skifta och sträcka sig från några dagar upp till månader.

Lär dig växa i rollen som ledare

Om du är ny som chef eller har tagit på dig rollen som ledare i ett företag eller grupp, så har vi verktygen för dig så att du kan bli så tydlig och effektiv som möjligt för din omgivning. Vi fokuserar på olika huvudområden som bör behärskas för dig som står i startgroparna att ta kommandot eller för den erfarne chefen som behöver lite nytänk. Problemlösningar, reflektion och praktik ger dig en utveckling på hög nivå oavsett tidigare arbetslivserfarenhet. Kontakta oss gärna för mer information.

Vikten av ett medarbetarsamtal/utvecklingssamtal

Som chef eller ansvarig för anställda är det naturligtvis viktigt att upprätthålla en bra och kontinuerlig dialog med sina medarbetare, vilket man också övar på under en ledarskapskurs. Genom att t.ex lägga in medarbetarsamtal och utvecklingssamtal, får båda parter chansen att säga sin åsikt och göra sin röst hörd – även dem som ibland kan vara mer eller mindre tystlåtna. Ett medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal bör innehålla en rad punkter – en checklista som inte bör förbises.

  • Ett medarbetarsamtal bör ge underlag för diskussion
  • Det bör vara motiverande och givande
  • Dialogen bör präglas av god samtalsmetodik
  • Innehålla utvecklingsmål och framtida strategier
  • Samtalet bör ge ömsesidig feedback
  • Ett utvecklingssamtal bör alltid följas upp

Ofta är ett medarbetarsamtal också kopplat till löner men det behöver inte alltid vara så.

Att hitta rätt utbildning om ledarskap

Ledarskapskurser finns på både privata inrättningar samt på högskolor och yrkesskolor runt om i landet. Ibland kan företaget man arbetar på betala en sådan kurs för blivande ansvariga ledare eller redan anställda chefer. I en del utbildningar ingår även andra kursmoment i kombination för att bli en dynamisk ledstjärna såsom coaching och inre ledarskap som kan fokusera på visualisering och en förbättrad relation till både en själv och andra.

Ledarskapskurser ger förmågan att leda och kommunicera

En ledarskapsutbildning innehåller många intressanta moment som gör dig till en balanserad och tydlig chef. Vi ger dig kunskapen och de övningar som krävs.